visa

VIS-?-VIS CIEBIE

Człowiek bez wizji to utrapienie dla mocodawców, człowiek bez wizy to ciekawostka dla celników. I choćbyś cytował tym ostatnim ?Misia? zapewniając: ?Lądy i morza przemierzam, kulę ziemską z otwartym czołem. Polski mam paszport na sercu. Skąd, pytam, skąd go wziąłem? A wziąłem go z dumy i trudu, ze znoju codziennej pracy, ze stali, z żelaza, z węgla?. ? to może to okazać się zdecydowanie niewystarczające. A ponieważ zależy nam Twoim komforcie podróżowania zwolnimy Cię z obowiązku zdobycia wizy biorąc na siebie formalności, których rezultat z uwagi na nasze doświadczenie w ich wypełnianiu jest praktycznie stuprocentowy.Dla Twojej wiedzy wyjaśniamy dodatkowo, że wiza (z francuskiego ?visa?) to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. W niektórych wypadkach może być też uzyskana na przejściach granicznych. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży, może też mieć postać stempla lub wpisu.